Írta és a dokumentumokat válogatta: Dr. Németh József (BME)
Fotók: Philip János (BME), Láng Klára (MTAK)
Angolra fordította: Nagy Adrienn
Készítette: Visualia Kreatív Ügynökség
© Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára

Berlin – Charlottenburgi Műegyetem
Gábor Dénes 1920-tól tanulmányait a Berlin – Charlottenburgi Technische Hochschule-n folytatja, ahol 1924-ben elektromérnöki diplomát, majd doktori fokozatot szerzett.

A fizika iránti érdeklődését mutatja, hogy egyetemi évei alatt a berlini tudományegyetemen Einstein szemináriumának hallgatója volt.

   
English